Kunde prästänkan så kan väl du

Prästänkan var en ambulerande uppsättning som spelades 
från 22 mars 2015 till 7 februari 2016.

Manus  
Cecilia Torudd
Regissör  Johan Rundkvist