Ekonomisk berättelse

 

Scen Vara hade på banken 20170101

 

Företagskonto          1184 kr

Placeringskonto       106 240 kr

Fasträntekonto         300 000 kr

 

Ränta under 2017

 

Placeringskonto        152 kr

Fasträntekonto          Avslutat 20170204

Överföring                300 000 kr till placeringskonto

 

Scen Vara hade på banken 20171231

 

Företagskonto          39 787 kr

Placeringskonto       271 913 kr

 

Sven Gustafsson

kassör

Scen-vara budgetförslag verksamhetsåret 2018                                     

Kostnader

6530 Redovisning                               12000 kr

6570 Bank                                             4000 kr

6110 Kontormatrial                               1000 kr

6250 Porto                                             1000 kr

6170 Hemsida                                       2000 kr

6310 Försäkringar                                  2300 kr

4010 Filmdokumentation                    10000 kr

Summa                                             32 300 kr

 

Ladan

5010 Hyra                                             7000 kr

5090 Övrig lokalkostnad                      2000 kr

5020 El                                                 8000 kr

Summa                                              17 000 kr

 

Släpkärra

5690 Försäkring, besiktning mm        1000 kr                         

 

Teaterkällaren

5010 Lokalhyra                                   65 500 kr

Summa                                               65 500 kr

 

Intäkter

3610 Medlemsavgifter                        6250 kr

3180 Tipspromenad                            1000 kr

Summa                                               7 250 kr

 

Sammanlagda uppskattade kostnader    115 800 kr     

 

Sammanlagda uppskattade intäkter           7 250 kr

 

Budget Sommarteater 2018 se eget förslag

Kostnader:                                    206 505 kr

Inkl. förväntad vinst Scen-vara     98 145 kr

Intäkter:                                      304 650 kr

Budget ”Högst Opassande”2017-2018 se eget förslag

Kostnader:    45 000 kr     Intäkter:    45 000 

 

 

 

 

Budget ” Omtumlad ” 2018 se eget förslag

 

Kostnader:  31 000 kr          Intäkter:     31 000 kr