VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SCENVARA 2017

(170101-171231)

 

Här följer en sammanfattning för årets verksamhet i föreningen Scen Vara. Medlemsantalet var vid årets slut 52 betalande medlemmar. Efter årsmötet den 27 mars 2017 har styrelsen haft följande sammansättning:

 

 

ORDFÖRANDE: Lena Assmundsgård  

VICE ORDFÖRANDE: Lars-Ove Larsson

KASSÖR: Sven Gustavsson

SEKRETERARE: Elisabeth Lindgren

LEDAMÖTER: Sara Hansson, Daniel Nilsson och Andreas Andersson

SUPPLEANTER: Anders Nilsson, Anette Fredriksson och Johan Rundqvist

 

 

Under verksamhetsåret har styrelsen haft 8 protokollförda styrelsemöten. Årsmötet hölls i Teaterkällaren den 27 mars 2017

 

 

 

 

TEATERPRODUKTIONER UNDER ÅRET

 

·        Sommarfars i Ladan: - ”Charmören från Larv” av Franz Arnold och Ernst Bachs. Regissör Jonas Widman. En Producentgrupp bestående av Daniel Nilsson, Lars-Ove Larsson och Jonas Vidman gjorde den möjlig.

Farsen hade premiär den 10 juni och spelades 14 gånger. Pjäsen är för 10 skådespelare men en del roller var små så den krymptes ner till 8 roller. Sommarens fars blev väl mottagen och 1629 besökte Ladan under sommaren.
Varabygdens Simsällskap skötte serveringen.

 

 

·        Seniorensemblen gav ”Grannsämja” skriven av Anders Nilsson med Lars-Ove Larsson som regissör. Teatern har spelat 14 föreställningar under 2017 med en sammanlagt publik på 873 personer.  Samma koncept som förut med kringresande ensemble på turné runt om i företrädesvis gamla Skaraborg på föreningssammankomster och äldreboenden.

 

 

 

·        Teaterproduktionen ”Inte alla tjuvar kommer för att stjäla” av Darios Fo med Marianne Augustsson som producent och Sara Hansson som regissör.

Den har gett 6 föreställningar under året. I snitt var det 40 besökare på varje föreställning.

Ensemblen spelade på olika bygdegårdar och föreningsmöten i närområdet som anordnade biljettförsäljning och fika.

 

 

 

MEDLEMSAKTIVITETER 2017

 

Vi började året med ett medlemsmöte den 14/1 där ordförande välkomnade medlemmarna till vår nya lokal som döpts till Teaterkällar`n där det berättades att vi kommer att använda lokalen främst som repetitionslokal till våra olika produktioner men också till medlemsaktiviteter. Förslag att ha månatliga träffar diskuterades. Andreas tog på sig det uppdraget.  Ett tiotal medlemmar var med på mötet.

Teaterträffar: Första söndagen i varje månad har vi haft teaterträffar med uppehåll för sommar och julledigheter. Sammanlagt har vi haft 7 träffar för medlemmar och icke medlemmar där de haft möjlighet att prova på teater genom bland annat improvisationsövningar och lekar. Sista söndagen hade vi en utökad teaterträff med glöggmingel ett 10 tal medlemmar hade hörsammat inbjudan.

ÖVRIG VERKSAMHET

- Teater rally den 22/4 Scenvara deltog i Vara kommuns kultursatsning genom att ha öppet hus i Teaterkällarn.

- Städdagar i Ladan var den: 2/4 och 7/10.

- Marianne Augustsson styrelsekurs. Söndagen den 3 september gav Marianne en kurs i styrelsearbetet vilket var väldigt uppskattat. 

- Teater läger: Under vecka 25 hade vi ett teater läger för barn och ungdomar. Det var tio barn och ungdomar från företrädesvis Vara kommun som deltog samt två pedagogiska ledare som planerade, genomförde och utvärderade arbetet. Innehållet var: grupp- och individstärkande lekar, improvisationer och dramatisering förmiddagstid, scenbearbetning, rolltolkningar samt skådespelarövningar eftermiddagstid. Sista kvällen spelades det upp en liten pjäs utifrån från deltagarnas egna skrivna berättelse dit närstående var inbjudna.

- Tipspromenaden i Kvänum den under våren som Anders Nilsson arrangerade

AVSLUTNING

Detta år har vi med stolthet och glädje genomfört tre produktioner i vår förening. Vi har utnyttjat Teaterkällar´n genom att vi haft månatliga teaterträffar för medlemmar och icke medlemmar. Vecka 25 hade vi ett uppskattat teater läger för barn och ungdomar.

 Ansvarig för nycklar till lokalen är: Ordförande Lena Assmundsgård, Vice ordförande Lars-Ove Larsson och Andreas Andersson.  

 

Till sist vill vi tacka alla medlemmar för den tid och omsorg Ni alla har bidragit med och hopp om att nästa år kommer att bli lika givande. Vi vill också tacka för det förtroende som visats styrelsen under året. Styrelsen ställer härmed sina platser till årsmötets förfogande.

Vara den 4/3 2018

 

 Lena Assmundsgård                         Lars-Ove Larsson

 

 

Sven Gustavsson                                  Elisabeth Lindgren              

 

 

Sara Hansson                                       Daniel Nilsson

 

 

Andreas Andersson                             Anders Nilsson                         

 

 

Anette Fredriksson                              Johan Rundqvist